תפריט

יחד נקדם למידה משמעותית
תחת אילוצי הקורונה

התאמת סביבות למידה מחוץ לכיתה, למידה מרחוק ולמידה היברידית

מה אנחנו מציעים לך? 

להתייעץ עם מומחי תוכן רלוונטיים 

ו/או

להעזר ברשימות ציוד מומלצות שהכנו במיוחד בשבילך 

ו/או

לקבל השראה ורעיונות מיוזמות רלוונטיות 

לפרסם  את היוזמה שלך
ב-lakita.org.il – פלטפורמה למימון המונים ליוזמות חינוכיות
(בליווי צוות ׳לכיתה׳)

להוציא לפועל את היוזמה שלך בהצלחה !

ולקדם את התלמידים שלך למרות כל המגבלות והאילוצים

בהצלחה, צוות ׳לכיתה׳

אפשר גם להשאיר פרטים ונשמח לחזור אליך:

  • 'לכיתה' ע"ר מספר 580687838 מפעילה את Lakita.org.il- פלטפורמה למימון המנוים ליוזמות חינוכיות של מורים ומורות
  • 'לכיתה' היא תוכנית מאושרת ע"י משרד החינוך (מספר תוכנית 5326)
  • כל יוזמה בטרם מפורסמת באתר 'לכיתה' מחייבת אישור מנהל/ת בית הספר של המורה / המפקחת של הגן.
  • היקף עלות יוזמה הינו כ- 5,500 ₪ והיא לא יכולה לכלול מימון עלויות של אוכל, לינה ושעות הוראה של מורים.
  • הורים לתלמידים אשר נהנים מהיוזמה של המורה מנועים מלתמוך כספית ביוזמה.
  • היוזמה החינוכית היא באחריות המורה, 'לכיתה' היא הפלטפורמה דרכה ניתן להוציא אותה לפועל בהצלחה . 
נגישות
  למעלה