Menu
  • Current 10,322 ₪
  • 100%
  • Supporters 24
0 days left
מפסלים חלומות
הקמת סדנת פיסול בחימר בנושאים שונים הנלמדים בכיתה ובנושאים אחרים מעולומם של תלמידי החינוך המיוחד והחינוך הרגיל.
Target: 10,322 ₪
100%
  • Current 4,838 ₪
  • 100%
  • Supporters 34
0 days left
צור כפי יכולתך
זו השנה השלישית בה יש בבית הספר "שהם" מקום וזמן בהם התלמידים בוראים דברים יש מאין. התחלנו עם גיטרות, עברנו למגברים ואנחנו רוצים להשתכלל יותר. מוזמנים להצטר...
Target: 4,838 ₪
100%
  • Current 5,323 ₪
  • 100%
  • Supporters 19
0 days left
האומץ לחלום
פרויקט לשיפור חדר הקארטה בבית ספרנו כדי להעניק לתלמידים מקום חינוכי ומאתגר ללמוד קארטה.
Target: 5,323 ₪
100%
Showing all 3 results
Accessibility
  TOP