Menu
 • נוכחי 5,141 ₪
 • גוייס בהצלחה
 • תומכים 32
מופי- מרחב לאימון אישי
יצירת מרחב לאימון אישי עבור תלמידי עירוני ז', במטרה להגביר את המוטיבציה הספורטיבית שלהם בשעות הלימודים וגם אחריהן, בליווי של אפליקציית מעקב.
זכה במענק למורה יזם
מענק תמיכה X2
סכום לגיוס: 5,141 ₪
גוייס בהצלחה
 • נוכחי 10,297 ₪
 • גוייס בהצלחה
 • תומכים 32
מי בא לשחק בחצר?
יצירת סביבת למידה פעילה, דינמית וחברתית לתלמידי ביה"ס עלי גבעה- כפר גלעדי באמצעות משחקי רצפה גדולים במרחבי החצר: קלסיים, סולמות וחבלים ועוד
מענק תמיכה X2
סכום לגיוס: 10,297 ₪
גוייס בהצלחה
 • נוכחי 4,660 ₪
 • גוייס בהצלחה
 • תומכים 12
EK Fanatics קהילת אוהדים
קהילת אוהדים לנבחרות הספורט של ביה"ס - חיזוק המורל, גיבוש, חיבור בין תלמידי השכבות השונות, מודעות לספורט ובריאות.
מענק תמיכה X2
סכום לגיוס: 4,660 ₪
גוייס בהצלחה
 • נוכחי 10,063 ₪
 • גוייס בהצלחה
 • תומכים 39
חופש תנועה בגן
חצר פעילה ברחבת הכניסה לגן, תאפשר לטפח ולשכלל את היכולת הגופנית והתנועתית, ותהווה מוקד נוסף לפעילות. תוך מענה בתחום ההתפתחותי והבריאותי.
מענק תמיכה X2
סכום לגיוס: 10,063 ₪
גוייס בהצלחה
 • נוכחי 10,375 ₪
 • גוייס בהצלחה
 • תומכים 38
בגובה הידיים
פיתוח מסוגלות, אחריות ועידוד תזונה בריאה בקרב ילידי גן אורן באמצעות הכנה משותפת של ארוחת הבוקר בגן במטבח ייעודי לקטנטנים.
מענק תמיכה X2
סכום לגיוס: 10,375 ₪
גוייס בהצלחה
 • נוכחי 9,996 ₪
 • גוייס בהצלחה
 • תומכים 4
מרוץ האור והגבורה
יצירת אירוע שיא שיגלם בתוכו את כל הערכים של תרומה, אכפתיות ומצוינות. ונמצא בקשר הדוק עם אור, גבורה וזיכרון בנינו הנופלים, בוגרי בית הספר.
סכום לגיוס: 9,996 ₪
גוייס בהצלחה
 • נוכחי 5,323 ₪
 • גוייס בהצלחה
 • תומכים 19
האומץ לחלום
פרויקט לשיפור חדר הקארטה בבית ספרנו כדי להעניק לתלמידים מקום חינוכי ומאתגר ללמוד קארטה.
זכה במענק למורה יזם
מענק תמיכה X2
סכום לגיוס: 5,323 ₪
גוייס בהצלחה
 • נוכחי 5,217 ₪
 • גוייס בהצלחה
 • תומכים 29
בונים שרירים יוצרים עתיד
רבים מהתלמידים שלנו חולמים ללכת לחדר כושר, הקמת חדר כושר תגדיל את הביקור הסדיר בבית הספר ותסייע להם לרכוש מקצוע לעתיד- מאמני חדר כושר
זכה במענק למורה יזם
סכום לגיוס: 5,217 ₪
גוייס בהצלחה
Showing all 8 results
נגישות
  TOP