Menu
 • נוכחי 1,960 ₪
 • 62%
 • תומכים 19
19 ימים שנותרו
מסע אל העבר - פנים לעתיד
מפגשי הכרות קהילתיים בין תלמידי חושן לדיירי בית האבות משען הסמוך. המפגשים יתמקדו בחוויות וזהות, נחפש את השוני והמחבר בין שתי הקבוצות ונלמד להכיר את עצמנו ...
מענק תמיכה X2
סכום לגיוס: 3,138 ₪
62%
 • נוכחי 5,341 ₪
 • גוייס בהצלחה
 • תומכים 24
צ׳יל אאוט
פרויקט ״פינת האיזון שלי״ הוא פרוייקט שיזמו התלמידים. הם רוצים ליצור חלל נעים ומזמין בו יוכלו לבלות,ללמוד, להכיר אחד את השני ולהגשים חלומות.
מענק תמיכה X2
סכום לגיוס: 5,341 ₪
גוייס בהצלחה
 • נוכחי 10,322 ₪
 • גוייס בהצלחה
 • תומכים 24
מפסלים חלומות
הקמת סדנת פיסול בחימר בנושאים שונים הנלמדים בכיתה ובנושאים אחרים מעולומם של תלמידי החינוך המיוחד והחינוך הרגיל.
מענק תמיכה 1:1
סכום לגיוס: 10,322 ₪
גוייס בהצלחה
 • נוכחי 4,838 ₪
 • גוייס בהצלחה
 • תומכים 34
צור כפי יכולתך
זו השנה השלישית בה יש בבית הספר "שהם" מקום וזמן בהם התלמידים בוראים דברים יש מאין. התחלנו עם גיטרות, עברנו למגברים ואנחנו רוצים להשתכלל יותר. מוזמנים להצטר...
זכה במענק למורה יזם
סכום לגיוס: 4,838 ₪
גוייס בהצלחה
 • נוכחי 5,323 ₪
 • גוייס בהצלחה
 • תומכים 19
האומץ לחלום
פרויקט לשיפור חדר הקארטה בבית ספרנו כדי להעניק לתלמידים מקום חינוכי ומאתגר ללמוד קארטה.
זכה במענק למורה יזם מענק תמיכה X2
סכום לגיוס: 5,323 ₪
גוייס בהצלחה
 • נוכחי 5,434 ₪
 • גוייס בהצלחה
 • תומכים 33
נוער מצלם קהילה
התלמידים ילמדו על צילום ויציגו את נקודת מבטם הייחודית על המקום בו הם חיים. הצילומים יוגדלו ויוצגו ברחבי העיר.
סכום לגיוס: 5,434 ₪
גוייס בהצלחה
 • נוכחי 5,433 ₪
 • גוייס בהצלחה
 • תומכים 30
סדנת ארגז חול עבודות בטון
זהו פרויקט של נוער בסיכון, איתם נקים סדנת ארגז חול בחצר ביה"ס ובתוכה ניצור עבודות בטון מגוונות: כדים, עציצים, מרצפות פסיפס, ספסלים ועוד.
סכום לגיוס: 5,433 ₪
גוייס בהצלחה
 • נוכחי 5,335 ₪
 • גוייס בהצלחה
 • תומכים 17
גרפיטי - ונדליזם או אמנות
יציאה להרפתקה אמנותית שלא מוצאים במוזיאונים - סיור גרפיטי ברחובות תל אביב, וקינוח בסדנת גרפיטי. בהמשך, רכישת איירבראש לחדר אמנות.
סכום לגיוס: 5,335 ₪
גוייס בהצלחה
Showing all 8 results
נגישות
  TOP