תפריט

הכללים הבאים קובעים את מדיניות הפרויקטים והקהילה שלנו וחיוניים לשמירה על סביבה נעימה, מכבדת ומקדמת בעבור כולנו. פרויקט שיחרוג ממדיניות זו לא יועלה לאתר או יוסר ממנו.
מורה שאינו משתייך לבתי הספר בהם אנו פועלים, אינו יכול להעלות פרויקט בשלב זה, אך מוזמן ליצור איתנו קשר ואנחנו נעדכן ברגע ש'לכיתה' תהיה פתוחה גם בפניו!

מדיניות פרויקטים

דגשים הנוגעים לבתי הספר הנכללים באתר:

 • בשלב ראשון יוכלו לעלות פרויקטים מורים מבתי ספר של רשתות ברנקו וייס, דרור בתי חינוך, ומורים המלמדים בתל אביב יפו (על יסודי בלבד), ירושלים, אשדוד, ח'ורה ומועצה אזורית הגליל העליון. הציוד שמסופק על ידי 'לכיתה' הינו בבעלות רשת בתי הספר אליה בית הספר משתייך. הציוד מיועד לשימוש המורה שיצר את הפרויקט ותלמידיו, אך אינו בחזקת רכושם הפרטי.

דגשים הנוגעים לתוכן הפרויקט:

 • הקפידו על כתיבה נהירה, תמציתית, מעניינת ומכבדת.
 • הקפידו על כתיבת רציונל חינוכי ברור ומטרות מוגדרות היטב.
 • הקפידו על הגדרת מדדים ברורים להצלחת הפרויקט.
 • הקפידו על פירוט מדויק ככל הניתן של המשאבים הנדרשים. להלן דוגמא:

 • אין לפרסם פרטים מזהים של תלמידים (שמות מלאים, פרטי התקשרות וכו')
 • העלאת תמונות של תלמידים מחויבת בקבלת אישור בכתב מהורי התלמידים, טרם ההעלאה לאתר.
 • לא יועלו פרויקטים בעלי גוון פוליטי, או כאלו שיש בהם גילויי הסתה, הדרה, אפליה אלימות או גזענות.

דגשים הנוגעים לאספקה ולמשאבים:

 • עלות פרויקט כוללת עד 5,000 ש"ח בשלב ראשון. הסכום יעלה בהדרגה.
 • לא ניתן לממן באמצעות 'לכיתה' רכישת מזון או לינה, תשלום שעות הוראה למורים או כל סוג של העסקה ישירה.
 • ככלל, ניתן לממן באמצעות 'לכיתה' רכישת ציוד ושירותים של אנשי מקצוע, מרצים ומדריכים (תשלום כנגד חשבונית מס), רכישת כרטיסים או היסעים לפעילויות מחוץ לבית הספר.
 • ניתן לממן פרויקטים שמיועדים לתלמידים בלבד בשלב ראשון, ולא הכשרות מקצועיות/פעילויות העשרה שמיועדות לצוות ההוראה.
 • פרויקטים הנוגעים לתשתית ובינוי ייבחנו, כל מקרה לגופו, בכפוף להימצאות רישיונות מתאימים והיוועצות באיש מקצוע, באחריות בית הספר.

מדיניות קהילה

 • אין לפרסם הודעות פוגעניות או מטרידות או כל חומר פוגעני, גזעני, או מסית. פרסום שכזה יימחק מהאתר ויביא לנעילת חשבונכם.
 • אין לפרסם חומר מוגן בזכויות יוצרים ללא רשות.
 • כל הפרה של כללים אלה או של תנאי השימוש באתר, עלולה להוביל לנעילה או מחיקת חשבון המשתמש באתר.
  למעלה