תפריט

הכללים הבאים קובעים את מדיניות היוזמות והקהילה שלנו וחיוניים לשמירה על סביבה נעימה, מכבדת ומקדמת בעבור כולנו. יוזמה שתחרוג ממדיניות זו לא תועלה לאתר או תוסר ממנו.
מורה או גננת שאינם שייכים לבתי הספר בהם אנו פועלים, לא יכולו להעלות יוזמה בשלב זה, אך מוזמנים ליצור איתנו קשר ואנחנו נעדכן ברגע ש'לכיתה' תהיה פתוחה גם בפניהם!

מדיניות יוזמות

דגשים הנוגעים לבתי הספר הנכללים באתר:

 •  הציוד שמסופק על ידי 'לכיתה' הינו בבעלות רשת בתי הספר אליה בית הספר משתייך. הציוד מיועד לשימוש המורה או הגננת שיצרו את היוזמה ותלמידיהם, אך אינו בחזקת רכושם הפרטי.

דגשים הנוגעים לתוכן היוזמה:

 • הקפידו על כתיבה נהירה, תמציתית, מעניינת ומכבדת.
 • הקפידו על כתיבת רציונל חינוכי ברור ומטרות מוגדרות היטב.
 • הקפידו על הגדרת מדדים ברורים להצלחת היוזמה.
 • הקפידו על פירוט מדויק ככל הניתן של המשאבים הנדרשים. להלן דוגמא:

 • אין לפרסם פרטים מזהים של תלמידים (שמות מלאים, פרטי התקשרות וכו')
 • העלאת תמונות של תלמידים מחויבת בקבלת אישור בכתב מהורי התלמידים, טרם ההעלאה לאתר.
 • לא יועלו יוזמות בעלי גוון פוליטי, או כאלו שיש בהם גילויי הסתה, הדרה, אפליה אלימות או גזענות.

דגשים הנוגעים לאספקה ולמשאבים:

 • עלות יוזמה כוללת עד כ- 5,500 ש"ח . בכום זה יכול להשתנות בהתאם לסוג והיקפי שיתוף הפעולה בין 'לכיתה' לרשות המקומית/ בעלות בית הספר
 • לא ניתן לממן באמצעות 'לכיתה' רכישת מזון או לינה, תשלום שעות הוראה למורים או גננות או כל סוג של העסקה ישירה.
 • ככלל, ניתן לממן באמצעות 'לכיתה' רכישת ציוד ושירותים של אנשי מקצוע, מרצים ומדריכים (תשלום כנגד חשבונית מס), רכישת כרטיסים או היסעים לפעילויות מחוץ לבית הספר.
 • ניתן לממן יוזמות שמיועדות לתלמידים.  ייתכן ו'לכיתה' תאשר יוזמות העוסקות בהכשרות מקצועיות/פעילויות העשרה שמיועדות לצוות ההוראה במידה והקשר בין היוזמה לרווחת התלמידים וקידומם יהיה ברור ובולט.
 • יוזמות הנוגעות לתשתית ובינוי ייבחנו, כל מקרה לגופו, בכפוף להימצאות רישיונות מתאימים והיוועצות באיש מקצוע, באחריות בית הספר.

מדיניות קהילה

 • אין לפרסם הודעות פוגעניות או מטרידות או כל חומר פוגעני, גזעני, או מסית. פרסום שכזה יימחק מהאתר ויביא לנעילת חשבונכם.
 • אין לפרסם חומר מוגן בזכויות יוצרים ללא רשות.
 • כל הפרה של כללים אלה או של תנאי השימוש באתר, עלולה להוביל לנעילה או מחיקת חשבון המשתמש באתר.
נגישות
  למעלה