Menu
  • Current 5,323 ₪
  • 100%
  • Supporters 19
0 days left
האומץ לחלום
פרויקט לשיפור חדר הקארטה בבית ספרנו כדי להעניק לתלמידים מקום חינוכי ומאתגר ללמוד קארטה.
Target: 5,323 ₪
100%
  • Current 5,480 ₪
  • 100%
  • Supporters 9
0 days left
סלפי עם סבתא - eng
הפרוייקט יתעד מסורת משפחתית הקיימת בביתן של סבתות בקהילה הקרובה של תלמידי בית הספר ברנקו וייס מרום הגליל.
Target: 5,480 ₪
100%
Showing all 2 results
Accessibility
  TOP