Menu
  • נוכחי 5,323 ₪
  • גוייס בהצלחה
  • תומכים 19
האומץ לחלום
פרויקט לשיפור חדר הקארטה בבית ספרנו כדי להעניק לתלמידים מקום חינוכי ומאתגר ללמוד קארטה.
זכה במענק למורה יזם מענק תמיכה X2
סכום לגיוס: 5,323 ₪
גוייס בהצלחה
Showing the single result
נגישות
  TOP