Menu
 • נוכחי 100 ₪
 • 1%
 • תומכים 1
29 ימים שנותרו
היום קורא, מחר מנהיג
דור צעיר קורא: עידוד תלמידים לקריאה בשלוש שפות- ערבית, עברית ואנגלית, מתוך אמונה שידע הוא כוח ושצירת קהל קורא מובילה לצמצום ואף למיגור תופעות שליליות בקרב האוכלוסייה....
מענק תמיכה X2
שיתוף פעולה עם עמותת תפוח
סכום לגיוס: 5,009 ₪
1%
 • נוכחי 1,600 ₪
 • 30%
 • תומכים 10
27 ימים שנותרו
האק-ווריום
למידה ברוח הפדגוגיה החדשנית: הקמת מרחב לימודי דיגיטלי-אינטראקטיבי, חוץ כיתתי, בתוך החלל הבית ספרי.
מענק תמיכה X2
שיתוף פעולה עם עמותת "תפוח"
סכום לגיוס: 5,295 ₪
30%
 • נוכחי 1,500 ₪
 • 29%
 • תומכים 2
6 ימים שנותרו
מרכז ל"ב השפות
הפיכת לימודי השפות (ערבית, עברית, אנגלית) לחווית למידה חיובית, מעניינת וייחודית לכלל תלמידי בית הספר, באמצעות יצירת מרחב ייחודי המיועד ללמידה והפנמה של השפות השונות.
זכה במענק למורה יזם
סכום לגיוס: 5,125 ₪
29%
 • נוכחי 5,541 ₪
 • גוייס בהצלחה
 • תומכים 35
אנשי המחר
פיתוח החשיבה, האינטיליגנציה הרגשית ועידוד למידה חוויתית ומשמעותית על ידי פיתוח מזוודות משחקים ניידות.
זכה במענק למורה יזם
מענק תמיכה X2
סכום לגיוס: 5,541 ₪
גוייס בהצלחה
 • נוכחי 3,138 ₪
 • גוייס בהצלחה
 • תומכים 24
מסע אל העבר - פנים לעתיד
מפגשי הכרות קהילתיים בין תלמידי חושן לדיירי בית האבות משען הסמוך. המפגשים יתמקדו בחוויות וזהות, נחפש את השוני והמחבר בין שתי הקבוצות ונלמד להכיר את עצמנו קצת...
מענק תמיכה X2
סכום לגיוס: 3,138 ₪
גוייס בהצלחה
 • נוכחי 9,820 ₪
 • גוייס בהצלחה
 • תומכים 38
קסם הקריאה דרך השמיעה
יצירת מרחב מזמין לקריאה בהנאה. תלמידים המתקשים בקריאה יוכלו ליהנות גם כן כשאר התלמידים על ידי קריאה עיונית המלווה בהאזנה לספר המושמע.
מענק תמיכה 1:1
סכום לגיוס: 9,820 ₪
גוייס בהצלחה
 • נוכחי 5,323 ₪
 • גוייס בהצלחה
 • תומכים 19
האומץ לחלום
פרויקט לשיפור חדר הקארטה בבית ספרנו כדי להעניק לתלמידים מקום חינוכי ומאתגר ללמוד קארטה.
זכה במענק למורה יזם
מענק תמיכה X2
סכום לגיוס: 5,323 ₪
גוייס בהצלחה
 • נוכחי 1,500 ₪
 • 31%
 • תומכים 2
לא הגיע ליעד הגיוס
"פופ-אפ" למידה
פיתוח מעבדת "פופ אפ" למידה - לצימצום הפער הטכנולוגי של תלמידי ביאליק רוגוזין
זכה במענק למורה יזם
מענק תמיכה X2
סכום לגיוס: 4,817 ₪
31%
 • נוכחי 5,670 ₪
 • 61%
 • תומכים 18
לא הגיע ליעד הגיוס
CELL-AVIV הבימה
פיתוח מסלול תיירותי, מונגש ודיגיטלי המותאם לסלולאר לציון אירועי 100 שנה לתיאטרון הבימה. במיזם התלמידים מבית הספר 'און' ומבית הספר 'שבח מופת' יחקרו אירועים משמעותיים ויפיקו תחנות...
זכה במענק למורה יזם
מענק תמיכה X2
פרוייקט משותף לשני בתי ספר
סכום לגיוס: 9,165 ₪
61%
 • נוכחי 1,400 ₪
 • 14%
 • תומכים 3
לא הגיע ליעד הגיוס
חוויה באנגלית
למידה משמעותית, חוויתית ועמצאית של לימודי אנגלית באמצעות הקמת מתקנים מיוחדים בחצר בית הספר
מענק תמיכה X2
סכום לגיוס: 9,428 ₪
14%
Showing all 10 results
נגישות
  TOP