Menu
 • נוכחי 1,288 ₪
 • 25%
 • תומכים 9
26 ימים שנותרו
הטיול כהזדמנות חינוכית
בניית דגם לטיול משמעותי וחוויתי אחר, בו התלמידים והמחנכים שותפים לעיצובו והפעלתו מתוך רצון לשינוי תפיסת הטיול במערכת החינוך
מענק תמיכה X2
שיתוף פעולה עם עמותת "תפוח"
סכום לגיוס: 5,097 ₪
25%
 • נוכחי 3,050 ₪
 • 63%
 • תומכים 8
7 ימים שנותרו
קבוצת שטח
יוצאים מאזור הנוחות: יצירת קבוצה בית ספרית שתעסוק במיומנויות שטח: בניית מחסות, בישולי שדה, זיהוי צמחים, הדלקת אש - כחלק מתהליך העצמה ולמידה להתמודדות עם אתגרים
מענק תמיכה X2
מענק מנכל"ית ברנקו וייס ליזמות חינוכית
סכום לגיוס: 4,820 ₪
63%
 • נוכחי 2,784 ₪
 • גוייס בהצלחה
 • תומכים 19
אהבה ונתינה למען הקהילה
משצי"ם למען הקהילה! חיזוק הקשר בין הנוער למדינה ולקהילה באמצעות פעילות משותפת של המש"צים בבית הספר עירוני א' עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
זכה במענק למורה יזם
מענק תמיכה X2
סכום לגיוס: 2,784 ₪
גוייס בהצלחה
 • נוכחי 5,497 ₪
 • גוייס בהצלחה
 • תומכים 31
אמא יקרה לי
שיתוף אימהות תלמידי בית הספר "דרור רמלה" בתהליך חינוכי : הצמחה והעצמה ילדיהם.
זכה במענק למורה יזם
מענק תמיכה X2
סכום לגיוס: 5,497 ₪
גוייס בהצלחה
 • נוכחי 10,190 ₪
 • גוייס בהצלחה
 • תומכים 44
פינת חי קהילתית
מצילים את גינת החי הבית ספרית מפני סגירה! נשפץ ונהפוך אותה למקום קהילתי המשמש מרחב משחק, למידה והתנסות בטיפול בחיות.
מענק תמיכה X2
סכום לגיוס: 10,190 ₪
גוייס בהצלחה
 • נוכחי 5,610 ₪
 • גוייס בהצלחה
 • תומכים 14
כיתה בגינה
פרויקט חינוכי- סביבתי: הקמת גינה אקולוגית בבית הספר עירוני ט' בתל אביב
זכה במענק למורה יזם
סכום לגיוס: 5,610 ₪
גוייס בהצלחה
 • נוכחי 5,202 ₪
 • גוייס בהצלחה
 • תומכים 34
תלמידים חוקרים חקלאות
למידת ביולוגיה באופן חוויתי באמצעות מרחב חקלאי בבית הספר.
זכה במענק למורה יזם
מענק תמיכה X2
סכום לגיוס: 5,202 ₪
גוייס בהצלחה
 • נוכחי 4,904 ₪
 • גוייס בהצלחה
 • תומכים 24
חניכות מגשימות חלומות
הכלבייה החינוכית באשבל הוקמה ע"י ולמען חניכי ביה"ס "אדם חברה וטבע" בכרמיאל. החניכים והחניכות אחראים על הכלבים, לומדים אילוף ומפתחים אחריות, נתינה ועצמאות.
מענק תמיכה X2
סכום לגיוס: 4,904 ₪
גוייס בהצלחה
 • נוכחי 9,682 ₪
 • גוייס בהצלחה
 • תומכים 34
שומרי הנחל
במסגרת הפרוייקט משתתפים כשניים עשר נערים מהבית לקידום נוער בגליל העליון. הנערים פועלים כקבוצה אשר שומרת ויוזמת על הנחלים בגליל העליון.
סכום לגיוס: 9,682 ₪
גוייס בהצלחה
 • נוכחי 5,323 ₪
 • גוייס בהצלחה
 • תומכים 19
האומץ לחלום
פרויקט לשיפור חדר הקארטה בבית ספרנו כדי להעניק לתלמידים מקום חינוכי ומאתגר ללמוד קארטה.
זכה במענק למורה יזם
מענק תמיכה X2
סכום לגיוס: 5,323 ₪
גוייס בהצלחה
 • נוכחי 5,468 ₪
 • גוייס בהצלחה
 • תומכים 23
פורצים דרך! קבוצת שטח
אנחנו מאמינות בשטח ככלי חינוכי וחולמות ליצור קבוצה שתאפשר לתלמידים לחוות את הארץ ואת עצמם בצורה משמעותית. מחפשות מימון לציוד טיולים ומסעות
סכום לגיוס: 5,468 ₪
גוייס בהצלחה
Showing all 11 results
נגישות
  TOP