Menu

תודה על התעניינותך בתמיכה בפרויקט באתר "לכיתה". אנא השלם את פרטיך בהמשך הטופס ולחץ על כפתור המשך לסיום תהליך התמיכה.
כרטיסך יחויב רק במידה והפרויקט יגייס בהצלחה את מלוא הסכום הנדרש.

עדיין לא תמכת בפרויקט של מורה - ראה מאגר פרויקטים שישמחו לתמיכתך.
נגישות
  TOP