Menu

שמחים שבחרת לתמוך ביוזמה חינוכית.
כרטיסך יחויב רק במידה והפרויקט יגייס בהצלחה את מלוא הסכום הנדרש.

עדיין לא תמכת בפרויקט של מורה - ראה מאגר פרויקטים שישמחו לתמיכתך.
  TOP