Menu

יזמנו את תוכנית  Hackathon LAKITA על מנת להגיע באופן אישי לכל מורה ומורה. תכנית זו תכלול סדנאות יישומיות ומפגשים בכל רחבי הארץ. במהלך הסדנאות צוות ׳לכיתה׳ ומומחים בתחומים הרלוונטיים יעבדו איתכם על היוזמה הפדגוגית שלכם ויעניקו מגוון כלים להגשים אותה.

  TOP