Menu

לכיתה - מעצבים חינוך יחד

לכיתה היא פלטפורמת מימון המונים חדשנית לתמיכה ביוזמות חינוכיות של מורות ומורים בישראל. יחד נאפשר למורות ומורים להגשים פרויקטים חינוכיים ולממש בצורה מירבית את הפוטנציאל שלהם ושל תלמידיהם. בואו להוביל שינוי באמצעות תמיכה בפרויקט שמעורר בכם השראה!

פרוייקטים נבחרים

  • נוכחי 10,132 ₪
  • גוייס בהצלחה
  • תומכים 38
ארץ לעולם לא
הקמת מרחב תנועה והעצמה לכל השנה: הגדלת מרחב הגן ויצירת פינת ג'ימבורי המאפשרת לילדים התנסות תנועתית, גילוי אישי על יכולותיהם ומסוגלותם, וכך גם הגברת הדימוי העצמי והביטחון של...
מענק תמיכה X2
סכום לגיוס: 10,132 ₪
גוייס בהצלחה
  • נוכחי 4,860 ₪
  • 94%
  • תומכים 28
8 ימים שנותרו
לראות, להריח, לשמוע
לימודי ביולוגיה ומדעים דרך כל החושים: הקמת ערוגת גינה בחצר בית הספר, שם התלמידים יזרעו זרעי ירקות ויראו באופן מוחשי את מחזור חיי הצמח.
זכה במענק למורה יזם
מענק תמיכה X2
סכום לגיוס: 5,143 ₪
94%
  • נוכחי 3,050 ₪
  • 63%
  • תומכים 8
7 ימים שנותרו
קבוצת שטח
יוצאים מאזור הנוחות: יצירת קבוצה בית ספרית שתעסוק במיומנויות שטח: בניית מחסות, בישולי שדה, זיהוי צמחים, הדלקת אש - כחלק מתהליך העצמה ולמידה להתמודדות עם אתגרים
מענק תמיכה X2
מענק מנכל"ית ברנקו וייס ליזמות חינוכית
סכום לגיוס: 4,820 ₪
63%
נגישות
  TOP