Menu

לכיתה - מעצבים חינוך יחד

לכיתה היא פלטפורמת מימון המונים חדשנית לתמיכה ביוזמות חינוכיות של מורות ומורים בישראל. יחד נאפשר למורות ומורים להגשים פרויקטים חינוכיים ולממש בצורה מירבית את הפוטנציאל שלהם ושל תלמידיהם. בואו להוביל שינוי באמצעות תמיכה בפרויקט שמעורר בכם השראה!

פרוייקטים נבחרים

  • נוכחי 1,560 ₪
  • 31%
  • תומכים 5
14 ימים שנותרו
תכנות מהראש ועד הרגליים
למידה משמעותית באמצעות תוכנת Arduino המשלבת תכנות עם תוצר מוחשי: תיאורה, מעשה וחשיפה לעולם העבודה העתידי.
זכה במענק למורה יזם
סכום לגיוס: 4,941 ₪
31%
  • נוכחי 2,660 ₪
  • 49%
  • תומכים 15
12 ימים שנותרו
האב יזמות
הקמת האב יזמות- מרחב בית ספרי נעים ומזמין, שיעודד חשיבה ופיתוח של מיזמים, רעיונות וחלומות ויקדם את הגשמתם.
זכה במענק למורה יזם מענק תמיכה X2
סכום לגיוס: 5,374 ₪
49%
  • נוכחי 1,400 ₪
  • 14%
  • תומכים 3
20 ימים שנותרו
חוויה באנגלית
למידה משמעותית, חוויתית ועמצאית של לימודי אנגלית באמצעות הקמת מתקנים מיוחדים בחצר בית הספר
מענק תמיכה X2
סכום לגיוס: 9,428 ₪
14%
נגישות
  TOP